Driftsstatus


N O R M A L   D R I F T

 

Info

Vandets hårdhed ligger på 20H grader (hårdt).

 

 

 

 

 

Velkommen til Bogø Vandværk

I 1935 gik en række fremsynede Ø-boere i spidsen for oprettelse af en fælles vandforsyning på Bogø. Siden har vandværket leveret vand til flere og flere af Øens beboere. Kun 2 ejendomme er endnu ikke tilsluttet.  

Vi er fysisk placeret på Vesterskovvej 11, 4793 Bogø. Vandværket forsyner i dag 1190 forbrugere og udpumper årligt ca. 70.000 m3 rent drikkevand til erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner og private.